Bodil Birke


Kvalitetsprofilen er udviklet til at undersøge kvaliteten af samarbejde mellem to grupper.

Kvalitetsprofilen egner sig til at få de områder frem, hvor der er ønske om forandring.

Kvalitetsprofilen kan vise de områder hvor forholdene er gode.

Kvalitetsprofilen er nem at bruge efter en kort introduktion.

Kvalitetsprofilen kan købes på disketter/ CD rom med vejledning pris kr. 2.850,- inkl. moms

Kvalitetsprofilen kan gennemføres med konsulentbistand pris kr. 50.000,- inkl. moms eller efter aftale.

Kvalitetsprofilen er et fleksibelt system ,som kan bruges alle steder, hvor to grupper er sammen om en aktivitet.

Kvalitetsprofilen har allerede været brugt inden for følgende områder:

Undervisning
Hospitalsvæsnet
Døgninstitutioner
Daginstitutioner
Amtsplejehjem

Kvalitetsprofilen kan bruges til at - opnå større tilfredshed for både brugere og medarbejdere - afdække stærke og svage sider - pege på mulige udviklingspotentialer.

Klik - og kig nærmere på det område, der interesserer dig.

Undervisning
Sundhedsvæsenet
Samarbejde
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Demo-model

Brugertilfredshedsundersøgelsen, Kvalitetsprofilen Kvalitetsprofilen har været gennemført som:

Patienttilfredshedsundersøgelse,
Forældretilfredshedsundersøgelse,
Kursist/Undervisningsundersøgelse,
Beboertilfredshedsundersøgelse.

Konceptet er åbent, man kan selv vælge undersøgelsesgruppen, de temaer og spørgsmål, man ønsker svar på. Kvalitetsprofilen er et edb-værktøj, der er flekseibelt og nemt at gå til.

Bodil Birke
Ryesgade 104A 3.
2100 København Ø
E-mail: info@birke.dk
  Tlf: 21 72 85 12
© Web-Design Peter Wendelboe