Bodil Birke

Teambuilding & Supervisionskursus for ledergrupper

Teambuilding & Supervisionskurset er velegnet til ledergrupper, der står i en vanskelig og kompleks arbejdssituation. Kurset giver deltagerne overblik over ledergruppens ressourcer og skaber en mulighed for at aktivere de samlede ressourcer på en positiv måde. Kurset giver større tillid og fortrolighed i ledergruppen, så samarbejde på tværs af afdelingerne bliver lettere, og den enkelte leder styrkes personligt.

Erfaringerne fra tidligere teambuilding & supervisionskurser har vist, at netop teambuildingseffekten er stor.

Mål .Målet er - at give ny viden om ledelse, leder-roller, ledelsesprocesser og supervision- at befordre samarbejdet lederne imel-lem- at styrke udviklingen og synliggørelsen af lederne- at tilføre ledergruppen ressourcer og styrke deltagernes egne ressourcer- at øge trivsel og arbejdsglæde
  
Indhold .Lederrolle
Lederkompetence
Synlig ledelse
Magt og afmagt som leder
Udviklingsprocesser
Trivsel
Konflikter og konfliktløsning
Daglige små og store problemer
Supervision
Samarbejde og teambuilding

Metoden At tage udgangspunkt i den enkelte leders aktuelle problemer og tanker, i forbindelse med arbejdet på afdelingen. Drøfte forskellige mulige løs-ningsforslag og prøve at se om bag problemerne i fællesskab ved at dele erfaring og faglig viden i gruppen på en positiv og fremadrettet måde.
Der undervises i teoretiske modeller, som kan supplere gruppens viden. Der præsenteres metoder fra både proces-orienteret og systemisk forståelse af ledelse og samarbejde. Metoden er en-kel at overføre til det daglige samarbejde.

- De reflekterende teams metode
- Tempo, timing og personlig    tidsorientering
- Aktiv lytning og    kommunikation
- Runde og feedback principper

Tidsramme Kurset er på 6 dage fordelt på 3 x 2 sammenhængende dage med ca. 6 ugers interval. - Kl. 8.30-15.30.
Lokalebehov Et stort undervisningsloklale samt 3 grupperum
Antal
deltagere
Maks. 16 personer.
Instruktør Sygeplejerske Bodil Birke, uddannet systemisk konsulent og psykoterapeut.
Pris 8. 000,- kr. pr. dag plus moms. Trans-port og evt. ophold - efter regning.

Se også:   Det gode personalemøde   og    Bliv superbruger af KIDS PORT
Bodil Birke
Ryesgade 104A 3.
2100 København Ø
E-mail: info@birke.dk
  Tlf: 21 72 85 12

© Web-Design Peter Wendelboe