Bodil Birke

Det Gode Personalemøde
1-dags kursus for personalegrupper og deres ledere

Kurset henvender sig til alle personalegrupper, der ønsker at få et bedre forløb af deres personale-møde. Kurset giver en metode og et koncept for det gode personalemøde. Der gives instruktion og metoden øves på stedet med den gruppe, der til daglig holder personalemøde.

Efter kurset vil det være lettere at afvikle personalemøder, hvor alle bliver hørt, og beslutninger træffes på en måde, så de er tydelige for alle. Kurset vil forbedre samarbejdet fremover.

Kurset er konkret og fremadrettet og beskæftiger sig med de fremtidige gode personalemøder. Kurset er ikke problemfokuseret og bearbejder ikke evt. tidligere dårlige oplevelser ved personalemøder.

Mål Målet er - at introducere en metode til Det Gode Personalmøde- at træne konceptet i praksis.
  
Indhold - Rundeprincipper
- Mødeledelse og tidsstyring
- Brug af flip-over
- Tematisering og analyse
- Opstilling af dagsorden
- Konklusioner og    beslutninger/ Hvad nåede vi   ikke
- Afslutning af mødet

Metoden De personer, der normalt deltager i personalemødet, er alle tilstede ved kurset.

Konceptet for Det Gode Personalemøde introduceres teoretisk og med eksempler. Der udleveres skriftlig introduktion.

Efter undervisningen i konceptet øves det i praksis ved brug af eksempler fra selve arbejdspladsen. Selve konceptet kan kopieres direkte ved fremtidige personale-møder eller tillempes de lokale behov.

For mindre personalegrupper, f.eks. 10 medarbejdere og 1 leder, er det et fælles forløb hele dagen.

For større personale-grupper med leder og souschefer er der to instruktører og en mindre del af under-visningen er instruktion for ledergruppen i deres rolle som mødeledere og for personalegruppen i deres rolle som mødede-tagere.
Tidsramme Kurset er af 1 dags varighed.Kl. 8.30 - 15.30.

Lokalebehov Det sædvanlige mødelokale

Antal
deltagere
Deltagerantallet er de personer, der normalt deltager i personalemødet.

Ved større personalegrupper deltager 2 instruktører


Instruktør Konsulent Bodil Birke
Cand. jur. Michael Ørregaard.
Pris 1 instruktør: 8.000,- kr.
2 instruktører: 14.000,- kr.

Prisen er eksklusive moms.

Transport og evt. ophold betales efter regning.


Se også:
Teambuilding & Supervisionskursus for ledergrupper og Bliv superbruger af KIDS PORT
Bodil Birke
Ryesgade 104A 3.
2100 København Ø
E-mail: info@birke.dk
  Tlf: 21 72 85 12

© Web-Design Peter Wendelboe