Uddannelse: Sygeplejerske RH , lærer Blågård Seminarium     

Efteruddannelse:

  • Årskursus Socialpædagogisk Højskole,
  • Uddannelse til psykoterapeut,
  • Uddannelse til systemisk konsulent  og supervisor
Beskæftigelse: Selvstændig konsulent og psykoterapeut
  • ledersupervision,
  • organisationsudvikling
  • kvalitetundersøgelser
  • brugertilfredshedsundersøgelser
Projektledelse:
  • socialpsykologiske forsøgsprojekter.
  • arbejdsmiljø projekt Sund Køkken

Bodil Birke

 


Selvstændige undervisnings- og konsulentopgaver for følgende kunder

Amter
Vestsjællands Amt:
Amtshospitalet Nykøbing S
Amstplejehjemmet Holbæk
Amtsplejehjemmet Rude
Fyns Amt
:Amtsplejehjemmet Solskrænten Korinth
Fællessekretariatet for psykiatri
Københavns Amt:
Amtsplejehjemmet Skovvang
Roskilde Amt:
Roskilde Amts Sygehus, Køge


Kommuner
Københavns Kommune:
Sundhedsplejen
Krisecenter Garvergården
Bispebjerg Hospital
Center Vest, Udviklingshæmmede
Frederiksberg Kommune:
Socialforvaltningen
Plejehjemmet Kredsens Hus
Gentofte Kommune:
Pensionsafdelingen

Smørum Kommune:
Daginstitutionsledergruppen
SFO Smørblomsten
SFO Æblevangen
Vuggestuen Hindbærvangen
SFO Balsmosen

Selvejende institutioner
Rose Mariehjemmet
Projekt Kræmmerhuset
Københavns Kvindedaghøjskole
Den Sociale Højskole, Odense
Christianshavns Døttreskole
Diakonissestiftelsen, Geriatrisk Center

Foreninger
CO2

Ministerier
Undervisningsministeriet,
Folkeoplysnings-afdelingen, Sprogskoler

Virksomheder
Novo Nordisk