Bodil Birke

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling og omstrukturering
Senest eksempel på opgaver med konsulentbistand til forløb over 1 - 2 år til omlægning af pædagogik/ideologi/metode, f.eks. omstrukturering på Amtsplejehjemmet Solskrænten fra rundepleje til gruppeorienteret pædagogik. Evalueringsrapporter m.v.

Evalueringrapport om omstrukturering på Solskrænten og rapport for brugertilfredshedsundersøgelse Kvalitetsprofilen kan bestilles hos Bodil Birke

Konsulentbistand
Konsulentbistand til omlægning af ledelsesstrukturen og ansættelse af ny leder i samarbejde med en bestyrelse og bistand til samarbejdsprocessen i den forbindelse.

Edb-programmering i forbindelse med udviklingsopgaver
Vi har medarbejdere, der kan løse:
beregningsopgaver,
modeludvikling til f.eks. takstfastsættelse m.v.
udarbejde edb-program-mer, instruere og installere, så det er nemt for institutionerne at bruge det.
F. eks.
Patient/ beboerjournal med statistikfunktion
Taksfastsættelse og ressourceforbrug med statistikfunktion

Bodil Birke
Ryesgade 104A 3.
2100 København Ø
E-mail: info@birke.dk
  Tlf: 21 72 85 12

© Web-Design Peter Wendelboe